FANDOM


Pair Cycroid
ペア・サイクロイド
PairCycroid
Nhóm liên quan roid
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Fusion/Effect
ATK/DEF 1600/1200
Mã số 16114248
Loại Hiệu ứng Continuous
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Loại-Machine có cùng tên
Lá này có thể tấn công đối phương trực tiếp.
English Description
2 Machine-Type monsters with the same name
This card can attack your opponent directly.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.