FANDOM


Pahunder
OTo(オト)サンダー
Pahunder-REDU-EN-R-1E
 Tên Việt Lôi Điện Ba Ba
 Tên Nhật (Kana)
OTo
オトサンダー
 Tên Nhật (Chuẩn) OTo
オト
サンダー
 Tên Nhật (rōmaji) Otosandā
 Tên Nhật (Dịch) OToThunder
 Tên Hàn OTo(오토) 썬더
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 600
 Mã số 84530620
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.