FANDOM


PSY-Framelord Zeta
PSY(サイ)フレームロード・Z(ゼータ)
PSYFramelordZeta-HSRD-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレームロード・
Z
ゼータ
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレームロード・Z
ゼータ
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Rōdo Zēta
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 37192109
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.