FANDOM


PSY-Framelord Omega
PSY(サイ)フレームロード・Ω(オメガ)
PSYFramelordOmega-BLLR-EN-ScR-1E
 Tên Việt LINH-Kếtướng Omega
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレームロード・
Ω
オメガ
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレームロード・Ω
オメガ
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Rōdo Omega
 Tên Hàn PSY(싸이)프레임로드 Ω(오메가)
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 74586817
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.