FANDOM


PSY-Framegear Epsilon
PSY(サイ)フレームギア・ε(イプシロン)
PSYFramegearEpsilon-HSRD-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレームギア・
ε
イプシロン
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレームギア・ε
イプシロン
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Gia Ipushiron
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Psychic / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 0
 Mã số 01697104
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.