FANDOM


PSY-Framegear Delta
PSY(サイ)フレームギア・δ(デルタ)
PSYFramegearDelta-HSRD-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
PSY
サイフレームギア・
δ
デルタ
 Tên Nhật (Chuẩn) PSY
サイ
フレームギア・δ
デルタ
 Tên Nhật (rōmaji) Saifurēmu Gia Deruta
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Psychic / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 0
 Mã số 74203495
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.