FANDOM


PHONG

PHONG
Wind icon

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

(かぜ)

Nhật (furigana)

かぜ

Nhật (kanji)

Rōmaji

Kaze

Tiếng Anh

WIND

Lists

PHONG (風 か ぜ, Kaze, WIND ) là loại quái vật quái vật bay, chẳng hạn như " Harpie Ladies" , có lẽ một trong những quái vật WIND nổi tiếng nhất trong số các trò chơi cũng như trong anime. Thuộc tính này là rất được đại diện , nhưng loại phổ biến nhất liên kết với nó là Winged-Beast,ngoài ra còn có Insect , Fairy, Dragon, và Psychic. WIND Monster đáng chú ý bao gồm " Slate Warrior" , " Raiza the Storm Monarch ", " Raiza Mega Monarch ", " Tempest , Dragon Ruler of Storms ", " Windrose the Elemental Lord" , " Stardust Dragon " và " Armed Dragon" .WIND thường được coi là đối trọng của EARTH , tuy nhiên trong OCG/TCG chúng không thật sự có lợi thế khắc chế nhau.

Các nhóm bài hệ PHONG: "Harpie", "Mist Valley", "Mecha Phantom Beast", "Dragunity", "Gusto", "Yosenju", "Ritual Beasts", "Speedroids", "Windwitch", "Lyrilusc", và "Majespecter". Structure Deck: Lord of the Storm được tập trung vào các quái thú PHONG, và Structure Deck: Dragunity Drive/Dragunity Legion Structure Deck là chủ đề xoay quanh các quái thú "Dragunity".

Ví dụ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.