FANDOM


Bỏ Qua Giới Hạn Dao Động

Overscale Pendulum
Yuya Sakaki thực hiện Bỏ Qua Giới Hạn Dao Động để Triệu hồi Dao động "Odd-Eyes Phantasma Dragon".

Japanese

オーバースケールペンデュラム

Japanese (romanized)

Ōbāsukēru Pendyuramu

English

Overscale Pendulum

Bỏ Qua Giới Hạn Dao Động (オーバースケールペンデュラム Ōbāsukēru Pendyuramu) là một biến thể của Triệu hồi Dao động nơi mà Quái thú Dao động được Triệu hồi Dao động bất kế trị số hiện tại của Giới hạn Dao động của người chơi. Loại Triệu hồi này được sử dụng bởi Yuya Sakaki trong Yu-Gi-Oh! ARC-V manga.

Hơn thế, quái thú duy nhất được thấy có khả năng Bỏ Qua Giới Hạn Dao Động là "Odd-Eyes Phantasma Dragon".[1]

Tài Liệu Tham Khảo

  1. Yu-Gi-Oh! ARC-V - Scale 018
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.