FANDOM


Outer Entity Azzathoth
(ガイ)(シン)アザトート
 Tên Nhật (Kana)
ガイ
シンアザトート
 Tên Nhật (Chuẩn)
ガイ
シン
アザトート
 Tên Nhật (rōmaji) Gaishin Azatōto
 Tên Nhật (Dịch) Outer God Azathoth
 Tên Hàn 외신 아자토트
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 0
 Mã số 34945480
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.