FANDOM


Orbital 7
オービタル(セブン)
Orbital7-CBLZ-EN-SR-1E
 Tên Việt Orbital 7
 Tên Nhật (Kana) オービタル
セブン
 Tên Nhật (Chuẩn) オービタル7
セブン
 Tên Nhật (rōmaji) Ōbitaru Sebun
 Tên Hàn 오비탈 7
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 2000
 Mã số 71071546
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.