FANDOM


Oracle of Zefra
セフィラの(しん)(たく)
OracleofZefra-CROS-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana) セフィラの
しん
たく
 Tên Nhật (Chuẩn) セフィラの神
しん
たく
 Tên Nhật (rōmaji) Sefira no Shintaku
 Tên Nhật (Dịch) Oracle of the Sephira
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 32354768
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.