FANDOM


Old Entity Hastorr
()(シン)ハストール
OldEntityHastorr-CT12-EN-SR-LE
 Tên Việt Thực Thể Cổ Đại Hastorr
 Tên Nhật (Kana)
シンハストール
 Tên Nhật (Chuẩn)
シン
ハストール
 Tên Nhật (rōmaji) Koshin Hasutōru
 Tên Nhật (Dịch) Old God Hastorr
 Tên Hàn 고신 하스톨
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2300 / 1000
 Mã số 70913714
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.