FANDOM


 
Ojama Knight
おジャマ・ナイト
OjamaKnight-TAEV-EN-C-1E
 Tên Nhật おジャマ・ナイト
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2500
 Mã số 40391316
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.