FANDOM


Ojama Blue
おジャマ・ブルー
Ojama Blue
Nhóm liên quan Ojama
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 0/1000
Mã số 64627453
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này bị tiêu diệt do Chiến đấu và gửi xuống Nghĩa Địa: Bạn có thể thêm 2 lá bài "Ojama" từ Bộ Bài của bạn vào tay (bao gồm "Ojamuscle".)