FANDOM


Oilman
オイルメン
Oilman-SDGR-EN-C-1E
 Tên Nhật オイルメン
 Tên Nhật (rōmaji) Oirumen
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Union / Effect
 CÔNG / THỦ 400 / 400
 Mã số 31768112
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.