FANDOM


Odin, Father of the Aesir
(きょく)(しん)(せい)(てい)オーディン
OdinFatheroftheAesir-LEHD-EN-C-1E
 Tên Việt Tổ Thánh Thần Bắc Âu Odin
 Tên Nhật (Kana)
きょく
しん
せい
ていオーディン
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょく
しん
せい
てい
オーディン
 Tên Nhật (rōmaji) Kyokushin Seitei Ōdin
 Tên Nhật (Dịch) Polar God Sacred Emperor Odin
 Tên Hàn 극신성제 오딘
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 3500
 Mã số 93483212
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác