FANDOM


Odd-Eyes Wing Dragon
()(おう)(はく)(りゅう)オッドアイズ・ウィング・ドラゴン
OddEyesWingDragon-MG05-JP-UR
 Tên Việt Dị Nhãn Dực Long
 Tên Nhật (Kana)
おう
はく
りゅうオッドアイズ・ウィング・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
はく
りゅう
オッドアイズ・ウィング・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Haōhakuryū Oddoaizu Wingu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Odd-Eyes Wing Dragon the Supreme King White Dragon
 Tên Hàn 패왕백룡 오드아이즈 윙 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 10
 Loại Dragon / Synchro / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 58074177
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.