FANDOM


Odd-Eyes Revolution Dragon
(ちょう)(てん)(しん)(りゅう)オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン
OddEyesRevolutionDragon-YS02-JP-UR
 Tên Việt Siêu Thiên Tân Long - Dị Nhãn Khởi Chiến Long
 Tên Nhật (Kana)
ちょう
てん
しん
りゅうオッドアイズ・レボリューション・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちょう
てん
しん
りゅう
オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Chōtenshinryū Oddoaizu Reboryūshon Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Super Celestial New Dragon - Odd-Eyes Revolution Dragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 12 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 12
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.