FANDOM


Odd-Eyes Rebellion Dragon – Overload
()(おう)(こく)(りゅう)オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード
 Tên Việt Bá Vương Hắc Long, Dị Nhãn Phản Nghịch Long - Quỷ Vương
 Tên Nhật (Kana)
おう
こく
りゅうオッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
こく
りゅう
オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード
 Tên Nhật (rōmaji) Haō Kokuryū Oddoaizu Riberion Doragon - Ōbārōdo
 Tên Nhật (Dịch) Supreme King Black Dragon, Odd-Eyes Rebellion Dragon - Overlord
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Dragon / Xyz / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.