Odd-Eyes Rebellion Dragon – Overload
()(おう)(こく)(りゅう)オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード
 Tên Việt Bá Vương Hắc Long, Dị Nhãn Phản Nghịch Long - Quỷ Vương
 Tên Nhật (Kana)
おう
こく
りゅうオッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
こく
りゅう
オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン-オーバーロード
 Tên Nhật (rōmaji) Haō Kokuryū Oddoaizu Riberion Doragon - Ōbārōdo
 Tên Nhật (Dịch) Odd-Eyes Rebellion Dragon - Overload, the Supreme King Black Dragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 7 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 4
 Loại Dragon / Xyz / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.