FANDOM


Odd-Eyes Rebellion Dragon
()(おう)(こく)(りゅう)オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン
OddEyesRebellionDragon-SP17-EN-SFR-1E
 Tên Việt Bá Vương Hắc Long - Dị Nhãn Phản Nghịch Long
 Tên Nhật (Kana)
おう
こく
りゅうオッドアイズ・リベリオン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
こく
りゅう
オッドアイズ・リベリオン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Haō Kokuryū Oddoaizu Riberion Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Odd-Eyes Rebellion Dragon the Supreme King Black Dragon
 Tên Hàn 패왕흑룡 오드아이즈 리벨리온 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 4
 Loại Dragon / Xyz / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 45627618
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.