FANDOM


Odd-Eyes Raging Dragon
()(おう)(れつ)(りゅう)オッドアイズ・レイジング・ドラゴン
OddEyesRagingDragon-RATE-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
おう
れつ
りゅうオッドアイズ・レイジング・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
れつ
りゅう
オッドアイズ・レイジング・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Haō Retsuryū Oddoaizu Reijingu Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Odd-Eyes Raging Dragon the Supreme King Blazing Dragon
 Tên Hàn 패왕열룡 오드아이즈 레이징 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Dragon / Xyz / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 86238081
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.