FANDOM


Odd-Eyes Phantasma Dragon
オッドアイズ・ファンタズマ・ドラゴン
OddEyesPhantasmaDragon-YA05-EN-UR-LE
 Tên Việt Dị Nhãn Huyễn Quỷ Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ファンタズマ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Fantazuma Doragon
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 0
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 2500
 Mã số 21770839
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.