FANDOM


Odd-Eyes Persona Dragon
オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン
OddEyesPersonaDragon-JUMP-NA-UR-LE
 Tên Việt Dị Nhãn Tâm Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ペルソナ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Perusona Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 페르소나 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 1
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 2400
 Mã số 21250202
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.