Odd-Eyes Pendulum Dragon
オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン
OddEyesPendulumDragon-LEDD-EN-C-1E.png
 Tên Việt Dị Nhãn Dao Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Pendyuramu Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 펜듈럼 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 4
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 16178681
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.