FANDOM


Odd-Eyes Mirage Dragon
オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン
OddEyesMirageDragon-LEDD-EN-C-1E
 Tên Việt Dị Nhãn Ảo Long
 Tên Nhật オッドアイズ・ミラージュ・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Mirāju Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 미라지 드래곤
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 8
 Loại Dragon / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1200 / 600
 Mã số 67754901
 Loại Hiệu ứng
Hiệu ứng Dao động
Hiệu ứng Quái thú
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.