Odd-Eyes Meteorburst Dragon
オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン
OddEyesMeteorburstDragon-SDMP-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Dị-Nhãn Tạc Thạch Long
 Tên Nhật オッドアイズ・メテオバースト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Oddoaizu Meteobāsuto Doragon
 Tên Hàn 오드아이즈 메테오버스트 드래곤
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 80696379
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.