FANDOM


Oblemirage the Elemental Lord
(やみ)(れい)(しん)オブルミラージュ
 Tên Việt Thượng Ảnh Chúa Tể Nguyên Tố
 Tên Nhật (Kana)
やみ
れい
しんオブルミラージュ
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
れい
しん
オブルミラージュ
 Tên Nhật (rōmaji) Yamireishin Oburumirāju
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 59281822
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác