FANDOM


Obelisk the Tormentor
オベリスクの(きょ)(しん)(へい)
ObelisktheTormentor-MVPC-EN-GScR-LE
 Tên Việt Đại Lính Thần Obelisk
 Tên Nhật (Kana) オベリスクの
きょ
しん
へい
 Tên Nhật (Chuẩn) オベリスクの巨
きょ
しん
へい
 Tên Nhật (rōmaji) Oberisuku no Kyoshinhei
 Tên Nhật (Dịch) Giant Divine Soldier of Obelisk
 Tên Hàn 오벨리스크의 거신병
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THẦN DIVINE
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Divine-Beast / Effect
 CÔNG / THỦ 4000 / 4000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.