FANDOM


Oafdragon Magician
(せん)(りゅう)()(じゅつ)()
OafdragonMagician-SDMP-EN-SR-1E
 Tên Việt Pháp Sư Thoái Long
 Tên Nhật (Kana)
せん
りゅうの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
せん
りゅう
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Senryū no Majutsushi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2100 / 1400
 Mã số 14920218
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.