FANDOM


Nutrient Z
(たい)(りょく)(ぞう)(きょう)(ざい)スーパーZ
NutrientZ-LOD-NA-C-1E
 Tên Việt Cường Lực Dược - Siêu Thể Z
 Tên Nhật (Kana)
たい
りょく
ぞう
きょう
ざいスーパーZ
 Tên Nhật (Chuẩn)
たい
りょく
ぞう
きょう
ざい
スーパーZ
 Tên Nhật (rōmaji) Tairyoku Zōkyō Zai Sūpā Z
 Tên Nhật (Dịch) Strength Enhancement Drug - Super Z
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 29389368
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.