FANDOM


Number S0: Utopic ZEXAL
(シャイニング)No.(ナンバーズ)0 ホープ・ゼアル
NumberS0UtopicZEXAL-JUMP-EN-UR-LE
 Tên Việt Quang Số 0: Ước Vọng Đế ZEXAL
 Tên Nhật (Kana)
シャイニング
No.
ナンバーズ0 ホープ・ゼアル
 Tên Nhật (Chuẩn)
シャイニング
No.
ナンバーズ
0 ホープ・ゼアル
 Tên Nhật (rōmaji) Shainingu Nanbāzu Zero Hōpu Zearu
 Tên Nhật (Dịch) Shining Numbers 0: Hope ZEXAL
 Tên Hàn SNo.(샤이닝 넘버즈)0 호프 제알
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 0
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ ? / ?
 Mã số 52653092
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.