FANDOM


Number Hunters là một Booster Pack của Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Nó mang phong cách giống như gói Hidden Arsenal cả về chất lượng và kích thước bài.

NUMH-BoosterEN
Chronomaly Aztec Mask Golem Quái thú Hiệu ứng
Chronomaly Cabrera Trebuchet Quái thú Hiệu ứng
Chronomaly Mud Golem Quái thú Hiệu ứng
Chronomaly Sol Monolith Quái thú Hiệu ứng
Gimmick Puppet Egg Head Quái thú Hiệu ứng
Gimmick Puppet Gear Changer Quái thú Hiệu ứng
Gimmick Puppet Twilight Joker Quái thú Hiệu ứng
Gimmick Puppet Scissor Arms Quái thú Hiệu ứng
Gimmick Puppet Nightmare Quái thú Hiệu ứng
Heroic Challenger - Ambush Soldier Quái thú Hiệu ứng
Heroic Challenger - Clasp Sword Quái thú Hiệu ứng
Blue Mountain Butterspy Quái thú Hiệu ứng
Box of Friends Quái thú Hiệu ứng
Zombowwow Quái thú Hiệu ứng
Gash the Dust Lord Quái thú Hiệu ứng
Zubaba Knight Quái thú Hiệu ứng
Gogogo Golem Quái thú Hiệu ứng
Kagetokage Quái thú Hiệu ứng
Kurivolt Quái thú Hiệu ứng
Gogogo Giant Quái thú Hiệu ứng
Gagaga Gardna Quái thú Hiệu ứng
Photon Cerberus Quái thú Hiệu ứng
Photon Lizard Quái thú Hiệu ứng
Rocket Arrow Express Quái thú Hiệu ứng
Battle Warrior Quái thú Thường
Number 54: Lion Heart Quái thú Xyz
Number 15: Gimmick Puppet Giant Grinder Quái thú Xyz
Number 44: Sky Pegasus Quái thú Xyz
Number 49: Fortune Tune Quái thú Xyz
Number 57: Tri-Head Dust Dragon Quái thú Xyz
Number 63: Shamoji Soldier Quái thú Xyz
Number 74: Master of Blades Quái thú Xyz
Number 85: Crazy Box Quái thú Xyz
Number 87: Queen of the Night Quái thú Xyz
Mechquipped Angineer Quái thú Xyz
CXyz Mechquipped Djinn Angeneral Quái thú Xyz
Coach King Giantrainer Quái thú Xyz
CXyz Coach Lord Ultimatrainer Quái thú Xyz
Norito the Moral Leader Quái thú Xyz
CXyz Simon the Great Moral Leader Quái thú Xyz
Comics Hero King Arthur Quái thú Xyz
CXyz Comics Hero Legend Arthur Quái thú Xyz
Battlecruiser Dianthus Quái thú Xyz
CXyz Battleship Cherry Blossom Quái thú Xyz
Skypalace Gangaridai Quái thú Xyz
CXyz Skypalace Babylon Quái thú Xyz
Photon Alexandra Queen Quái thú Xyz
Night Papilloperative Quái thú Xyz
Unformed Void Quái thú Xyz
Princess Cologne Quái thú Xyz
Baby Tiragon Quái thú Xyz
Chakra Quái thú Tế lễ
Resurrection of Chakra Bải Phép Tế lễ
Puppet Ritual Bài Phép Thông thường
Stoic Challenge Bài Phép Trang bị
Overlay Capture Bài Phép Thông thường
Insect Armor with Laser Cannon Bài Phép Trang bị
Number Wall Bài Bẫy Duy trì
Heraldry Record Bài Bẫy Phản hồi
Butterspy Protection Bài Bẫy Thông thường
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.