FANDOM


Number F0: Utopic Future - Rising Sun Future Slash
FNo.(フューチャーナンバーズ)()(らい)(おう)ホープ-フューチャー・スラッシュ
NumberF0UtopicFutureRisingSunFutureSlash-VB19-JP-UR
 Tên Việt Vọng Mã 0: Ước Vọng Đế Tương Lai - Nhát Chém Tương Lai
 Tên Nhật (Kana)
FNo.
フューチャーナンバーズ0
らい
おうホープ-フューチャー・スラッシュ
 Tên Nhật (Chuẩn) FNo.
フューチャーナンバーズ
0 未
らい
おう
ホープ-フューチャー・スラッシュ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūchā Nanbāzu Zero Mirai'ō Hōpu - Fyūchā Surasshu
 Tên Nhật (Dịch) Future Numbers 0: Future King, Hope - Future Slash
 Tên Hàn FNo.(퓨처 넘버즈)0 미래황 호프-퓨처 슬래시
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 0
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 43490025
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.