FANDOM


Number F0: Utopic Future
FNo.(フューチャーナンバーズ)()(らい)(おう)ホープ
NumberF0UtopicFuture-WSUP-EN-PScR-1E
 Tên Việt Vọng Mã 0: Ước Vọng Đế Tương Lai
 Tên Nhật (Kana)
FNo.
フューチャーナンバーズ0
らい
おうホープ
 Tên Nhật (Chuẩn) FNo.
フューチャーナンバーズ
0 未
らい
おう
ホープ
 Tên Nhật (rōmaji) Fyūchā Nanbāzu Zero Mirai'ō Hōpu
 Tên Nhật (Dịch) Future Numbers 0: Future King, Hope
 Tên Hàn F(퓨처)No.(넘버즈)0 미래황 호프
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 0
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 65305468
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.