Number C96: Dark Storm
(カオス)No.(ナンバーズ)96 ブラック・ストーム
NumberC96DarkStorm-SHSP-EN-SR-UE.png
 Tên Việt Hỗn Số 96: Hắc Cuồng Phong
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ96 ブラック・ストーム
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
96 ブラック・ストーム
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Kyūjūroku Burakku Sutōmu
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 96: Black Storm
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)96 블랙 스톰
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 3 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 77205367
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.