FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:11, ngày 24 tháng 8 năm 2014Yugi.oh.3304 (tường | đóng góp)‎ . . (1.565 byte) (+1.565)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable |loaibai = Quái thú Xyz |OtherName = |tennhat = CNo.88 ギミック・パペット-ディザスター・レオ |hinhanh = Num…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.