FANDOM


Number C6: Chronomaly Chaos Atlandis
(カオス)No.(ナンバーズ)先史遺産(オーパーツ)カオス・アトランタル
NumberC6ChronomalyChaosAtlandis-PGLD-EN-GScR-1E
 Tên Việt Hỗn Số 6: Dị Niên Thể - Hỗn Thế Atlantal
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ6
先史遺産
オーパーツカオス・アトランタル
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
6 先史遺産
オーパーツ
カオス・アトランタル
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Roku Ōpātsu Kaosu Atorantaru
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 6: OOPArts Chaos Atlantal
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)6 오파츠 카오스 아틀란타르
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3300 / 3300
 Mã số 06387204
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.