FANDOM


Number C65: King Overfiend
(カオス)No.(ナンバーズ)65 (さい)(だん)()(おう)ジャッジ・デビル
NumberC65KingOverfiend-SHSP-EN-R-UE
 Tên Việt Hỗn Số 65: Phân Mệnh Ma Vương - Phán Ma Quan
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ65
さい
だん
おうジャッジ・デビル
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
65 裁
さい
だん
おう
ジャッジ・デビル
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Rokujūgo Saidan Maō Jajji Debiru
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 65: Split-Decision Demon King - Judge Devil
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)65 재단마왕 저지 데블
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 0
 Mã số 49195710
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.