FANDOM


Number C43: High Manipulator of Chaos
(カオス)No.(ナンバーズ)43 (こん)(ぱく)()(ぐつ)()(しん) カオス・マリオネッター
NumberC43HighManipulatorofChaos-MP15-EN-R-1E
 Tên Việt Hỗn Số 43: Vũ Hồn Khôi Lổi Ma Thần - Hỗn Thế Nghệ Nhân
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ43
こん
ぱく
ぐつ
しん カオス・マリオネッター
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
43 魂
こん
ぱく
ぐつ
しん
カオス・マリオネッター
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Yonjūsan Konpaku Kugutsukishin Kaosu Marionettā
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 43: Soul-Puppeteering Demon God - Chaos Marionetter
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)43 혼백괴뢰귀신 카오스 마리오네터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Fiend / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 32446630
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.