FANDOM


Number C39: Utopia Ray Victory
(カオス)No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープレイ・ヴィクトリー
NumberC39UtopiaRayVictory-JOTL-EN-SR-1E
 Tên Việt Hỗn Số 39: Ước Vọng Đế Hoàng, Tia Sáng Hi Vọng Chiến Thắng
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープレイ・ヴィクトリー
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープレイ・ヴィクトリー
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpurei Vikutorī
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 39: King of Wishes, Hope Ray Victory
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)39 유토피아 레이 빅토리
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 87911394
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.