FANDOM


Number C39: Utopia Ray V
(カオス)No.(ナンバーズ)39 ()(ぼう)(おう)ホープレイ(ブイ)
NumberC39UtopiaRayV-YS13-EN-UR-1E
 Tên Việt Hỗn Số 39: Ước Vọng Đế Hoàng, Tia Sáng Hi Vọng V
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ39
ぼう
おうホープレイ
ブイ
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
39 希
ぼう
おう
ホープレイV
ブイ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Sanjūkyū Kibō'ō Hōpurei Bui
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 39: King of Wishes, Hope Ray V
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)39 유토피아 레이 V(브이)
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2000
 Mã số 66970002
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.