FANDOM


Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
(カオス)No.(ナンバーズ)107 超銀河眼の時空龍(ネオ・ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン)
NumberC107NeoGalaxyEyesTachyonDragon-MP15-EN-SR-1E
 Tên Việt Hỗn Số 107: Tân Ngân Nhãn Phi Thần Long
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ107
超銀河眼の時空龍
ネオ・ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
107 超銀河眼の時空龍
ネオ・ギャラクシーアイズ・タキオン・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakunana Neo Gyarakushīaizu Takion Doragon
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)107 네오 갤럭시아이즈 타키온 드래곤
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 9 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 4500 / 3000
 Mã số 68396121
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.