Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Number C105: Battlin' Boxer Comet Cestus
(カオス)No.(ナンバーズ)105 BK(バーニングナックラー) (すい)(せい)のカエストス
NumberC105BattlinBoxerCometCestus-MP14-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Hỗn Số 105: Hỏa Luyện Sư - Đấu Sĩ Tuệ Tinh
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ105
BK
バーニングナックラー
すい
せいのカエストス
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
105 BK
バーニングナックラー
すい
せい
のカエストス
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakugo Bāningu Nakkurā Suisei no Kaesutosu
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 105: Burning Knuckler - Caestus the Comet
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)105 BK(버닝나쿠라) 혜성의 카에스토스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ HỎA HỎA.png
 Hạng sao 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 85121942
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa