FANDOM


Number C104: Umbral Horror Masquerade
(カオス)No.(ナンバーズ)104 仮面魔踏士(マスカーレード・マジシャン)アンブラル
NumberC104UmbralHorrorMasquerade-JOTL-EN-SR-1E
 Tên Việt Hỗn Số 104: Giả Thuật Sĩ - Hắc Ảnh
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ104
仮面魔踏士
マスカーレード・マジシャンアンブラル
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
104 仮面魔踏士
マスカーレード・マジシャン
アンブラル
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakuyon Masukarēdo Majishan Anburaru
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 104: Masquerade Magician - Umbral
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)104 마스커레이드 매지션 엄브럴
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1500
 Mã số 49456901
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.