FANDOM


Number C103: Ragnafinity
(カオス)No.(ナンバーズ)103 (しん)(そう)(れい)(じょう)ラグナ・インフィニティ
NumberC103Ragnafinity-PRIO-EN-R-1E
 Tên Việt Hỗn Số 103: Cửu Thần - Thánh Nữ Hoán Tang Huyệt
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ103
しん
そう
れい
じょうラグナ・インフィニティ
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
103 神
しん
そう
れい
じょう
ラグナ・インフィニティ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakusan Shinsōreijō Raguna Infiniti
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 103: Ragna Infinity, the Funerary Sub-Zero Maiden
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)103 신장령양 라그나 인피니티
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỦY THỦY
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2400
 Mã số 20785975
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.