Number C102: Archfiend Seraph
(カオス)No.(ナンバーズ)102 光堕天使(アンホーリー・ライトニング)ノーブル・デーモン
NumberC102ArchfiendSeraph-MP15-EN-SR-1E.png
 Tên Việt Hỗn Số 102: Lôi Ma - Thiên Ma Vệ
 Tên Nhật (Kana)
カオス
No.
ナンバーズ102
光堕天使
アンホーリー・ライトニングノーブル・デーモン
 Tên Nhật (Chuẩn)
カオス
No.
ナンバーズ
102 光堕天使
アンホーリー・ライトニング
ノーブル・デーモン
 Tên Nhật (rōmaji) Kaosu Nanbāzu Hyakuni Anhōrī Raitoningu Nōburu Dēmon
 Tên Nhật (Dịch) Chaos Numbers 102: Unholy Lightning - Noble Daemon
 Tên Hàn C(카오스)No.(넘버즈)102 다크 라이트닝 노블 데몬
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG.png
 Hạng sao 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Fairy / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2900 / 2400
 Mã số 67173574
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.