Number 97: Dragravion
No.(ナンバーズ)97 (りゅう)(えい)(しん)ドラッグラビオン
 Tên Việt Số 97: Toàn Hồn Long Dragravion
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ97
りゅう
えい
しんドラッグラビオン
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
97 龍
りゅう
えい
しん
ドラッグラビオン
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Kyūjūnana Ryūeishin Doraggurabion
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 97:
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 8 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
 Loại Dragon / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.