FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “| vi_name = Toàn Hồn Long Dragravion | vilore = 2 quái thú Cấp 8<br>Không thể bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng bài c…”)
 
Dòng 1: Dòng 1:
| vi_name = Toàn Hồn Long Dragravion
+
| vi_name = Số 97: Toàn Hồn Long Dragravion
| vilore = 2 [[quái thú]] [[Cấp]] 8<br>Không thể bị [[chọn mục tiêu]] bởi [[hiệu ứng bài]] của đối thủ. [[Một lần trong lượt]]: Bạn có thể [[tách|loại]] 1 [[nguyên liệu]] từ lá này; bạn không thể bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của [[lượt]] này, đồng thời lấy 2 quái thú Rồng "[[Number]]" từ [[Bộ bài Phụ]] và/hoặc [[Mộ]] của bạn, trừ "Number 97: Dragravion", và Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số chúng, và nếu bạn làm thế, gắn con còn lại vào nó làm nguyên liệu, các quái thú bạn [[điều khiển]] cũng không thể [[tấn công]] trong phần còn lại của lượt này, trừ quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó..
+
| vilore = 2 [[quái thú]] [[Cấp]] 8<br>Không thể bị [[chọn mục tiêu]] bởi [[hiệu ứng bài]] của đối thủ. [[Một lần trong lượt]]: Bạn có thể [[tách|loại]] 1 [[nguyên liệu]] từ lá này; bạn không thể bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của [[lượt]] này, đồng thời lấy 2 quái thú Rồng "[[Number]]" từ [[Bộ bài Phụ]] và/hoặc [[Mộ]] của bạn, trừ "Number 97: Dragravion", và Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số chúng, và nếu bạn làm thế, gắn con còn lại vào nó làm nguyên liệu, các quái thú bạn [[điều khiển]] cũng không thể [[tấn công]] trong phần còn lại của lượt này, trừ quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó.

Phiên bản lúc 02:29, ngày 15 tháng 3 năm 2019

| vi_name = Số 97: Toàn Hồn Long Dragravion | vilore = 2 quái thú Cấp 8
Không thể bị chọn mục tiêu bởi hiệu ứng bài của đối thủ. Một lần trong lượt: Bạn có thể loại 1 nguyên liệu từ lá này; bạn không thể bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt các quái thú trong phần còn lại của lượt này, đồng thời lấy 2 quái thú Rồng "Number" từ Bộ bài Phụ và/hoặc Mộ của bạn, trừ "Number 97: Dragravion", và Triệu hồi Đặc biệt 1 trong số chúng, và nếu bạn làm thế, gắn con còn lại vào nó làm nguyên liệu, các quái thú bạn điều khiển cũng không thể tấn công trong phần còn lại của lượt này, trừ quái thú được Triệu hồi Đặc biệt đó.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.