FANDOM


Number 91: Thunder Spark Dragon
  • Nhật: No.91 サンダー・スパーク・ドラゴン
  • Kana: ナンバーズ91 サンダー・スパーク・ドラゴン
  • Romaji: Nanbāzu Kyūjūichi Sandā Supāku Doragon
  • Việt: Số 91: Lôi Tích Long
Khác:
Numbers 91: Thunder Spark Dragon
Hệ

QUANG

Loại
Hạng sao

4 ☆☆☆☆

CÔNG / THỦ

2400 / 2000

Nguyên liệu Bứt phá

Không thể bị tiêu diệt trong chiến đấu trừ với các quái thú "Number". Bạn có thể kích hoạt 1 trong các hiệu ứng này.
Loại 3 Nguyên liệu Bứt phá từ lá này; tiêu diệt tất cả quái thú đối thủ điều khiển.
● Loại 5 Nguyên liệu Bứt phá từ lá này; hủy tất cả lá bài đối thủ điều khiển.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ZEXAL)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Number 91: Thunder Spark Dragon Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. You can detach 3 Xyz Materials from this card; destroy all monsters your opponent controls. You can detach 5 Xyz Materials from this card; destroy all cards your opponent controls.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.