FANDOM


Number 84: Pain Gainer
No.(ナンバーズ)84 ペイン・ゲイナー
Number84PainGainer-PGL3-EN-GScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
No.
ナンバーズ84 ペイン・ゲイナー
 Tên Nhật (Chuẩn) No.
ナンバーズ
84 ペイン・ゲイナー
 Tên Nhật (rōmaji) Nanbāzu Hachijūyon Pein Geinā
 Tên Nhật (Dịch) Numbers 84: Pain Gainer
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 11 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 26556950
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.